Bij een brand is het van levensbelang dat aanwezige personen het gebouw tijdig kunnen verlaten. Daarom is de tijdsduur dat wanden hun draagkracht bij brand behouden erg belangrijk. Ook moet branddoorslag en brandoverslag zo veel mogelijk worden beperkt. Aan de basis hiervan ligt goed kalkzandsteen lijmwerk.

Kalkzandsteen, met de gebruikelijke cementgebonden mortels, zijn onbrandbare producten en leveren daarom geen bijdrage aan het ontstaan of vergroten van een brand. Kalkzandsteen wanden zijn ook rookwerend. Kalkzandsteen levert daarom een positieve bijdrage aan brandveilige woningen en appartementen.

Maar alles valt of staat bij een goede uitvoering op de bouwplaats. Allereerst is het van belang dat de brandveiligheidsvoorschriften goed worden opgenomen in het ontwerp en dat vervolgens dit ontwerp goed wordt uitgevoerd. Alle doorvoerverbindingen en randafsluitingen moeten rookdicht worden afgeleverd. Het is ook belangrijk dat de dilataties en wandaansluitingen op andere constructiedelen voldoen aan de geëiste brand- en rookwerendheid. Naast goed vol en zat verlijmen moeten gevulde dilataties nauwgezet gevuld worden met brandwerend materiaal (bijvoorbeeld: steenwol of brandwerende PUR-schuim) en mogen daarna echt geen kieren meer hebben. Ook de verankering moet goed op orde zijn om de wand bij brand voldoende stabiliteit te geven.

Brandveilig wonen is niet vanzelfsprekend. De materiaalkeuze is daarbij erg belangrijk. Maar vooral goed kalkzandsteen lijmwerk redt mensenlevens. En daar mogen kalkzandsteenlijmers eigenlijk best trots op zijn. 

 

Vicky van Egmond werkt voor VNK en deelt regelmatig op deze plek actualiteiten en wetenswaardigheden vanuit de kalkzandsteen industrie en haar toeleveranciers…