Het VKL-bestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat wij – na gesprekken met diverse partijen, waaronder NOA – besloten hebben tot een intensivering van de samenwerking met Gebouwschil Nederland (GNL). Binnen de federatie AFNL zijn wij al gewend om met elkaar samen te werken als ‘collega-lid-verenigingen’.

VKL heeft als doelstelling het behartigen van de belangen voor haar leden, met oog voor de techniek van het lijmen, het betrekken van de industrie hierin en het bouwen van een sterk netwerk.

De branchevereniging Gebouwschil Nederland heeft ook een achterban die bestaat uit ondernemers in de bouw, met als aandachtsgebieden metselen, waaronder ook lijmen, voegen, gevelreiniging en dakdekken hellende daken. Kortom; werken aan de gebouwschil. En de deur staat nadrukkelijk open voor nog ander disciplines aan de schil, zoals bijvoorbeeld het lijmen.

Een aantal thema’s van GNL komen goed overeen met onze eigen aandachtspunten; ten eerste natuurlijk daar waar het gaat om praktische aandacht voor de techniek van het bouwen, dat de achterban van beiden voor een belangrijk deel in de bouw cao zit, de betrokkenheid bij normeringen en de aandacht voor scholing.

Daarnaast werkt de vereniging aan onderwerpen als bijvoorbeeld het voorbereiden op de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, het bieden van een netwerk van bouwers, het informeren van de achterban over actuele ontwikkelingen, het regionale bijeenkomen.

Kortom, dat ligt mooi in lijn met, en is een waardevolle aanvulling op die dingen die de VKL voor haar leden betekent.

Wij kunnen door intensief samen te werken met GNL datgene wat we als VKL voor de leden willen betekenen in de toekomst versterkt blijven voortzetten. En uiteraard; de aandacht voor kalkzandsteen blijft natuurlijk! De zeer brede technische commissie van GNL biedt ons nog meer slagkracht. We blijven gewoon aangesloten bij de Aannemersfederatie waarmee de lobby en belangenbehartiging in Den Haag gewaarborgd blijft, en we kunnen elkaar als leden blijven ontmoeten; ook een heel belangrijk aspect van de vereniging.

In de komende maanden zal de beoogde intensivering van de samenwerking samen met Gebouwschil Nederland verder worden uitgewerkt, en de uitkomst daarvan zal u in de eerstvolgende ALV dan worden voorgelegd.

Wij als bestuur hebben er in ieder geval alle vertrouwen in dat we hiermee een belangrijke stap hebben gezet om de toekomst van de belangenbehartiging in de kalkzandsteen te behouden.

Namens het bestuur VKL, Toon van den Broek, voorzitter