Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Wij sluiten echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website. Door gebruik te maken van informatie van deze website stemt de gebruiker hiermee in. © Copyright VKL Ons secretariaat is gevestigd in het pand van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA)