Bent u:

Bent u hier als

Meer informatie over

Klik hiernaast voor

Uncategorized

Home/Uncategorized

Column | Goede kalkzandsteenlijmers redden levens!

Bij een brand is het van levensbelang dat aanwezige personen het gebouw tijdig kunnen verlaten. Daarom is de tijdsduur dat wanden hun draagkracht bij brand behouden erg belangrijk. Ook moet branddoorslag en brandoverslag zo veel mogelijk worden beperkt. Aan de basis hiervan ligt goed kalkzandsteen lijmwerk.

Kalkzandsteen, met de gebruikelijke cementgebonden mortels, zijn onbrandbare producten en

9 december, 2020 |

eHerkenning; één inlogmiddel voor ondernemers

In oktober wordt eHerkenning ingevoerd, waarmee u als ondernemer nog maar één inlogmiddel nodig heeft om zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister te regelen. Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, maken de Belastingdienst, UWV, de RDW, de Kamer van Koophandel

24 augustus, 2017 |
Load More Posts