TB Afbouw heeft een verwerkingsrichtlijn gemaakt voor het aanbrengen van gipsgebonden pleistersysteem op kalkzandsteen lijmblokken en lijmelementen. Deze is vooral bedoeld voor stucadoors, maar ook voor VKL-leden van belang.

Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw worden scheidingswanden vaak gebouwd met lijmelementen of lijmblokken van kalkzandsteen. Meestal worden zulke wanden afgewerkt met een gipspleister. Al is het een veel voorkomende manier van werken, er gaat nog vaak genoeg het nodige bij fout. Het grootste probleem is onthechting. Je krijgt dan, vaak pas een paar jaar na de oplevering, een grote, bolstaande en loszittende pleisterlaag. TBA-richtlijn 1.2 Verwerkingsrichtlijn voor het aanbrengen van een gipsgebonden pleistersysteem op kalkzandsteen lijmblokken en kalkzandsteen lijmelementen legt uit hoe je dit soort schades kunt voorkomen. Het gaat dan vooral om het omgaan met zaken als vocht, krimp, kruip, materiaaltoepassing en klimatologische omstandigheden. 

Op de achterkant van de richtlijn staat een handige checklist. Als u die afloopt weet u zeker dat u niets hebt vergeten.

proef 1 TBA Richtlijn 1.2 okt 2017

bron: www.tbafbouw.nl