In het kader van de opleiding voor Metselaars en Lijmers, hebben we een hele dag op het Deltion College in Zwolle doorgebracht. Vanuit het Deltion College waren er drie gesprekspartners voor het theoretische stuk en vanwege hun kennis voor algehele ondersteuning van het proces. Onder supervisie van Henk Hanssen, projectleiding GAan in de Bouw, hebben we verschillende details voor de opleiding voor Metselaars en Lijmers nader bepaald. Zoals:

  • Welke beoordelingswijze en -vorm gaan we hanteren?
  • Hoe moet een eerste praktijk- of examenopdracht eruit gaan zien?

Er is veel discussie geweest over de invulling van de praktijk. Met name een element lijmen in een leerpraktijkopstelling is met te veel leerlingen lastig. Zij mogen niet stilvallen en ook de veiligheid moet geborgd worden.

Alle kalkzandsteen producenten hebben bij de recente bezoekronde aangegeven graag mee te willen werken. Zij zullen binnen hun mogelijkheden helpen met het verstrekken van informatie, raad en daad en het delen van hun ervaring uit het verleden als opleider. Daar gaan we zeker gebruik van maken!

Het belangrijkst voor ons op dit moment is te zorgen voor een geschikte opleidingsplaats. Een opleidingsplaats met de:

  • mogelijkheid voor alle handling rond een opleidingsplaats en
  • ruimte voor: lijmkranen, materiaal, opzetten van de opdrachten, afbreken en afvoer van materiaal (bijv elementen).

Ik verwacht dat er over een week of zes meer bekend is over de locatie waar we gaan opleiden. We zijn er nog niet maar het begint nu wel zijn concrete vorm te krijgen. Nog even en we hebben onze eigen opleidingsstructuur!

Leo Naenen, Martin van Oort en Robbert van Dijk, bedankt voor jullie inzet. Wordt vervolgd!

door: Toon van den Broek