De voorjaarsbijeenkomst van VKL bij gastheer Xella startte met de algemene ledenvergadering en een presentatie van Marcel Kraaijevanger (Calduran) namens de gezamenlijke fabrikanten. Tijdens de presentatie werden vijf aandachtspunten over de verwerking van kalkzandsteen behandeld en deze werd met een goede discussie afgesloten waarna de middag een open karakter kreeg en niet-leden aansloten.

De toekomst van ons vak
Het thema en de mogelijkheid kennis te maken met VKL en collega’s te ontmoeten, zorgde voor veel nieuwe gezichten. Het bestuur en de fabrikanten hebben geprobeerd met iedereen een praatje te maken.

Allerlei onderwerpen passeerden de revue, zoals het Exoskelet. Collega Martin van Oort kreeg dit hulpmiddel omgehangen en werd verrast door het ondersteunende effect. Peter Ligthart praatte ons bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Xella verzorgde een presentatie over BIM in combinatie met de Hololens en Jeroen van Hanegraaf liet zien hoe je zelf snel problemen met de lijmkraan kunt oplossen. Bertus Been van gastheer Xella, sloot af met de laatste presentatie die handelde over de kalkzandsteenmarkt en zijn toekomst. Een uitgebreid programma dat geen moment saai werd.

VKL wil zoveel mogelijk lijmbedrijven informeren over onze vereniging. Samen met AFNL (Aannemers Federatie Nederland Bouw en Infra) en NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor de Afbouw) bieden wij allerlei ondersteuning aan onze achterban. Van algemene voorwaarden tot technische aspecten, van ondernemersopleidingen tot juridische ondersteuning. Ondersteuning met informatie over o.a. Pfas, CO2 en bijvoorbeeld de Wet kwaliteitsborging. Deze partijen zitten zelfs aan de CAO onderhandelingstafel en bieden al ondersteuning aan ruim 3500 MKB bedrijven. Veel MKB éénpitters en grote jongens worden door hen bediend. Persoonlijk maak ik ruimte om collega’s en bedrijven over VKL te informeren. Dit kan op de bouwplaats of bij mensen thuis.

We willen uitdragen dat de toekomst van ons vak onder druk staat door een gebrek aan vakmensen en een grote hang naar nieuwe ontwikkelingen in de bouw. Dat lijkt een dreiging te zijn. Echter, samen met de fabrikanten zijn we ervan overtuigd dat bouwen met kalkzandsteen een krachtig bouwsysteem is. Als we meer samenwerken, elkaars belangen respecteren en dat ook gezamenlijk uitdragen naar de markt en opdrachtgevers toe, dan maak ik mij weinig zorgen over de toekomst van ons vak.

Producenten, AFNL, NOA, VNK en VKL hebben de intentie en werken hecht samen om onze overtuiging uit te laten komen. Met meer ondersteunde leden kunnen we meer voor de branche betekenen en onze gezamenlijke toekomst borgen. Doe mee, wordt lid en ondersteun ons voor een betere kalkzandsteenbranche.

VNK, Xella, Calduran, Makz, BIA, GBC, gasten en natuurlijk mijn medebestuursleden, bedankt voor jullie inzet en aanwezigheid! Ik heb genoten!

Toon van den Broek, voorzitter