Na de presentatie van het EIB-onderzoek uitgevoerd door NOA over de mogelijkheden voor vervroegd pensioen van zware beroepen staat het onderwerp volop in het nieuws. Kranten, nieuwswebsites en actualiteitenprogramma’s besteden er aandacht aan. Ook andere brancheorganisaties met zware beroepen roepen op om werknemers eerder te laten stoppen met werken. De media-aandacht heeft inmiddels geleid tot Kamervragen.

Bart van Kent, Tweede Kamerlid namens SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast is door Groen Links een plenair debat aangevraagd over vervroegd pensioen voor zware beroepen. Daarbij zal onder meer aan bod moeten komen welke beroepen volgens de Kamer allemaal onder ‘zwaar beroep’ vallen. Natuurlijk moeten de Kamerleden zich ook een mening vormen over een eventuele regeling voor vervroegd pensioen. Hamvraag zal ook hier worden wat de regeling kost en wie die moet betalen.

Meer informatie over het onderzoek en het rapport vind je hier: http://www.eib.nl/eib-publicaties/

Bron: NOA