Gebouwschil Nederland verenigt gespecialiseerde aannemers en industriële bedrijven die werken aan de gebouwschil, en zich daarbij richten op dak- en gevelwerken in ons land.

door: Robert Frank Houbaer

Naast het vakmanschap (metselwerken, voegbedrijven, dakdekkers) staat innovatie en duurzaamheid van de gebouwschil hoog in het vaandel van de nieuwe vereniging. De traditionele specialismen lopen steeds meer in elkaar over en daarom bestaat de behoefte aan één nieuwe sterke brancheorganisatie die opkomt voor het ondernemerschap van deze gespecialiseerde aannemers.

Onze ruim 200 leden delen veel dezelfde soort belangen. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van jonge mensen, die het mooie vak willen leren en die hard nodig zijn om het vele werk gedaan te krijgen.  In GNL kunnen de collectieve belangen met meer kracht worden samengebracht.

Een grotere brancheorganisatie brengt de belangen van haar achterban beter over het voetlicht, vindt meer gehoor bij de politiek en stakeholders, en ondersteunt en verbindt de aangesloten leden in hun vakmanschap en ondernemerschap. De nieuwe organisatie biedt de leden meer synergie en een groter begrip en respect voor elkaars werk. Door samenwerking kunnen zij een beter totaalproduct bieden aan hun opdrachtgevers. Gebouwschil Nederland zet in op verdere groei en gaat zich onder meer bezighouden met zaken als onderwijs, normering, arbeidsvoorwaarden, ar-beidsomstandigheden en het collectieve imago van de aangesloten bedrijven.

Jos Wesselink is de voorzitter, en heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan in het leiden en adviseren van branche- en beroepsverenigingen. Hij is tevens programmaleider en docent bij de Academie voor Verenigingsmanagement (AVVM) aan de Nyenrode Universiteit.

Alleen ben je sneller, samen kom je verder

De nieuwe vereniging verbindt een bredere achterban; daarin moet zowel aandacht zijn voor de grote als voor de kleinere bedrijven. Gebouwschil Nederland creëert kansen waarmee leden niet alleen zichtbaar worden, maar ook zichtbaar verder komen.