De voorzitter van de AVM, dhr. Henk Klein Poelhuis heeft destijds geregeld dat wij als VKL voor GAanindeBouw, mogen aanschuiven bij de metselaars. Zij volgen hetzelfde traject, maar dan met veel meer modules. Op 23 november jl zijn we weer bij elkaar geweest.

We zouden 9 modules bespreken. 7 voor de AVM en 2 voor de VKL. Het werd een lastige klus, we zijn die dag niet verder gekomen dan de modules voor de VKL. Voor de AVM wel een goede oefening, helaas nog wel met weinig resultaat voor hen. Ze moeten nog een keer samenkomen. Het GAanindebouw team van de VKL is de metselaars dankbaar. Dat is echt samenwerken!

De definitieve vorm van de praktijkopdrachten is bepaald. De criteria waarop te toetsen zijn duidelijk en de beoordelingsformulieren samen met de hele opmaak, in de maak.

We hebben, voor het vinden van een geschikte praktijkopleidingsplaats, alle ondersteuning toegezegd gekregen door de kalkzandsteenfabrikanten Calduran, Xella en Makz. Ook BIA wil graag ondersteunen. Binnen de VNK wordt gekeken waar de opleiding het beste kan plaatsvinden. Bij Xella of Calduran. U weet ik ben groot voorstander van samenwerking in onze branche en geniet dan ook van wat er nu aan het ontstaan is.

GaanindeBouw willen we in februari geheel duidelijk en rond hebben. De praktijkopleiding wordt buiten gegeven, we zij dus een beetje afhankelijk van het weer. Een eerste opleiding kan dan starten in april/mei.

De opleidingen leiden op tot aspirant, Lijmer (vakbekwaam steller en machinist) en Voorman Lijmer. Samen met GA-vakbekwaamheidsbewijzen wordt ook opgeleid voor EVC vakbekwaamheidsdeelbewijzen(wettelijk erkende opleidingen).

Wordt vervolgd, Toon van den Broek