Zowel als bestuurslid van het kalkzandsteenplatform VNK als verkoopverantwoordelijke van Xella hecht ik veel waarde aan een goede/betere samenwerking tussen de kalkzandsteenlijmbedrijven en de producenten daarvan. We hebben tenslotte dezelfde klanten en acteren in dezelfde (af en toe hectische) markt. 
Tekst: Bertus Been (Xella)

Sinds 2015, een groeiende markt met schaarste van arbeid(skrachten) als dagelijks thema, had de aannemer een sterke afhankelijkheid van de beschikbare lijmers. Dit heeft er voor gezorgd dat aannemers op zoek zijn gegaan naar bouwoplossingen met minder arbeid op de bouwplaats. Bouwen met assembleren van grotere prefab bouwdelen, met in hun ogen minder risico op hoge faalkosten. Oftewel een groei in de toepassing van prefab beton. Een minder positieve ontwikkeling voor de lijmbedrijven en de kalkzandsteenindustrie.

Maar..

  • Zijn de aannames en verwachtingen van de aannemers om te kiezen voor prefab oplossingen terecht?
  • Krijgen we daarmee meer standaardisatie?
  • Wordt er ingeleverd op flexibiliteit in de (werk)voorbereiding?
  • En op flexibiliteit op de bouwplaats?
  • Is dit het gevolg van gebrek aan innovatie in de kalkzandsteenwereld?
  • Welke toekomst hebben de diverse kalkzandsteenoplossingen?
  • Wat kan en moet er gebeuren zodat onze gezamenlijke klanten overtuigd blijven van uw diensten en onze producten?

Door vragen als hierboven is samenwerking keihard nodig. Samen kijken naar verbeterde oplossingen. Samen streven naar een verhoogde kwaliteit van ons eindproduct, een kalkzandsteenwand. Als producenten doen we dat graag met elkaar vanuit het kalkzandsteenplatform (VNK) en de Vereniging voor de Kalkzandsteenlijmbedrijven (VKL). Mocht u nog geen lid van de VKL zijn, zie daar dan de uitdaging en de voordelen. Daarnaast willen beide verenigingen graag naar u luisteren om samen de onderwerpen aan te pakken die u aanspreken. Samen staan we absoluut sterker! Tot snel!