De URL “UITVOERINGSRICHTLIJN voor het KOMO®-Procescertificaat Vervaardigen van lijmwerkconstructies van kalkzandsteen, betonsteen en cellenbeton” met het fraaie nummer URL 2826-02, is min of meer de bijbel van het lijmen. We belichten hier een stukje uit die URL.

3.3 (Draag)constructie

Voor aanvang van het werk dient een totale visuele controle, eventueel met behulp van de

geëigende meetapparatuur, van de omringende (draag)constructie te worden uitgevoerd met betrekking tot de maatvoering, de vlakheid, de bevestigingsvoorzieningen en de stabiliteit in verband met transport naar en op de bouwplaats van de te verwerken materialen en het gebruik van materieel.

 De ondersteuningsconstructie van het lijmwerk, zoals funderingen, vloeren, daken, galerijplaten, balkonplaten, lateien, metselwerkdragers, e.d., dienen naast constructief verantwoord, voldoende vlak, recht en haaks te zijn uitgevoerd en opgeleverd.

Met voldoende vlak wordt hier bedoeld, dat er geen hoogteverschillen voor mogen komen tussen de verschillende ondersteuningsconstructies, die de sterkte, de water- en regendichtheid en/of het aanzicht van het lijmwerk kunnen schaden. Dit geldt eveneens voor het recht en haaks zijn van deze constructies.

Hoogteverschillen groter dan 15 mm zijn ontoelaatbaar. Bij grotere hoogteverschillen dienen in overleg met de opdrachtgever maatregelen te worden getroffen.

Deze kunnen bestaan uit het aanbrengen van b.v. een uitvlaklaag die de eigenschappen bezit die gelijk is aan die van het opgaande werk. Bij twijfel is contact met de opdrachtgever noodzakelijk.

De doorbuigingen van de ondersteuningsconstructies mogen niet groter zijn dan de toegestane doorbuigingen (In de NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-1-1 incl. nationale bijlagen).

Wordt er in de praktijk voldaan aan die 15 mm? Ander heeft de aannemer wellicht een probleem. Gaat de lijmer toch aan de gang dan kan het een probleem worden van de lijmer.

De complete uitvoeringsrichtlijn vindt u hier.