Column | Bestaat het beroep van lijmer nog over twintig jaar?

door: Vicky van Egmond. Vicky werkt voor VNK en deelt regelmatig op deze plek actualiteiten en wetenswaardigheden vanuit de kalkzandsteenindustrie en haar toeleveranciers…

Onder de kop ‘fluitende metselaar verdwijnt’ laat De Telegraaf van 21 februari BAM-CEO Rob van Wingerden aan het woord. Deze verwacht de taak en werkplek voor het metselambacht langzaam verandert. Volgens De Telegraaf geeft BAM-baas van Wingerden het metselambacht nog zo’n twintig tot dertig jaar. Oorzaak zijn wijzigingen in het bouwproces en de behoefte aan andere productvormen.

Uitgedaagd door prijsdruk, een nijpend tekort aan personeel en de verduurzamingsopgave innoveert de bouw. VNK herkent drie trends in de bouw die daarop inspelen. Dit zijn digitalisering, robotisering en verdere industrialisatie. Daaruit volgen nieuw ontwikkelde producten die logischerwijs vragen om een andere verwerkingstechniek en nieuw vakmanschap.

Robots kunnen op termijn veel handwerk overnemen en door verdere industrialisatie kan het lijmwerk voor een deel ook naar andere locaties dan de bouwplaats zelf verschuiven. Zo bestaat er sinds kort ook de prefab kalkzandsteenwand waarbij een gerede wand van kalkzandsteen op zijn plek wordt gehesen. Maar er blijft daarnaast waarschijnlijk ook altijd nog behoefte aan vakmanschap op de bouwplaats voor maatwerk oplossingen, voor renovatie, restauratie en het betere vakwerk.

Er bestaat een Chinese verwensing, namelijk: “Ik wens u interessante tijden!”. En hoe behaaglijk zou het wel niet zijn als alles bij het oude bleef. Ik zie veranderende tijden zelf altijd als een kans. Mijn vraag aan de lijmbedrijven is, hoe gaan jullie de nieuwe kansen pakken?