Vicky van Egond werkt voor VNK en deelt regelmatig op deze plek actualiteiten en wetenswaardigheden vanuit de kalkzandsteen industrie en haar toeleveranciers…

14 mei 2019 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) aangenomen in de Eerste Kamer. Het nieuwe kwaliteitsstelsel in de bouw treedt getrapt in werking vanaf 1 januari 2021. De wet zal eerst gaan gelden voor bouwwerken met een laag risico zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden zodat ervaring opgedaan kan worden met de nieuwe werkwijze. De verwachting is dat er met deze nieuwe wet een forse kwaliteitsimpuls in de bouw komt. Er zullen minder faalkosten zijn en er zal meer aandacht komen voor bijvoorbeeld (brand-)veiligheid en energieverbruik.

Er komt een grotere wettelijke aansprakelijkheid voor bouwers waardoor consumenten beter worden beschermd. Daarnaast komt er een private kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het bouwwerk aan alle bouwvoorschriften voldoet. Ook zal er veel meer worden vastgelegd tijdens het bouwen, mede om het zogenoemde opleverdossier te vullen met relevante informatie. Bedrijven, processen en personen zullen veel meer dan voorheen gecertificeerd worden om de kwaliteit te kunnen aantonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diploma’s of de certificering voor lijmwerk op basis van de URL 2826-02. De nieuwe wet geeft lijmbedrijven een kans om meer op kwaliteit te concurreren dan voorheen.

Met de WKB zal aantoonbare kwaliteit meer worden beloond en de bouw zal hierdoor een stevige kwaliteitsimpuls krijgen. Ze noemen de wet ook wel de ‘cowboy-killer’ en VNK is altijd voorstander van deze wet geweest. Deze wet vraagt duidelijk om een verandering van cultuur en werken van veel bedrijven in de bouw. De vraag is of iedereen hierin mee kan komen en op tijd de handschoen oppakt.