Vicky van Egond werkt voor VNK en deelt regelmatig op deze plek actualiteiten en wetenswaardigheden vanuit de kalkzandsteen industrie en haar toeleveranciers…

Voor een vakman is het belangrijk om met de beste gereedschappen en materialen te werken. Dit is ook voor kalkzandsteenlijmers van belang zodat ze ‘vol en zat’ kunnen lijmen. De lijm moet immers gelijkmatig worden aangebracht en vooral niet te vloeibaar, ondanks dat kalkzandsteen een sterk zuigend oppervlakte heeft.

Vol en zat lijmwerk is erg belangrijk voor de prestaties van de wand en de constructieve veiligheid van het totale bouwwerk. De uitvoering van de kalkzandsteenwand heeft invloed op onder andere de mechanische weerstand, luchtdichtheid, brandweerstand en de akoestische prestaties van de wand. Vanuit de kalkzandsteenindustrie wordt voor het behalen van de beoogde prestaties en het behalen van de stabiliteit tijdens de uitvoering geadviseerd om een voegdikte van zeker 2 mm dikte aan te houden. De lijmmortel moet daarvoor 4 mm dik worden aangebracht, bij voorkeur met een lijmbak. Na het aanbrengen van het blok of element blijft dan uiteindelijk een lijmvoeg van ca. 2 mm over. De tolerantie in het blok of element wordt in de lijmvoegen gecorrigeerd. Lokaal kan de voegdikte variëren tussen 1 en 3 mm. Op zich levert deze lokale variatie geen probleem, mits dit beperkt blijft ten opzichte van de gehele wand.

Vanuit de industrie waarschuwen we voor het gebruik van de zogenoemde lijm besparende rails aan de lijmbakken. De lijmlaagdikte van 2 mm wordt bij een te krappe afstelling van de rails namelijk vaak niet gehaald. Behalve dat de hechtsterkte er onder kan lijden maakt een te dunne lijmlaag het onmogelijk om scheefstellingen te corrigeren. Een te dun lijm(mortel) bed maakt dat de elementen “koud” op elkaar staan en stellen (bewegen) gaat dan niet meer. Dit maakt het gebruik van wiggen nodig waarbij de elementen van elkaar worden los geslagen. Hierdoor treedt er onthechting op en ontstaat er ruimte. Een lijmlaagdikte van minimaal 2 mm maakt een simpele manuele correctie mogelijk waarbij de elementen onderling goed met elkaar blijven verbonden.


Daarnaast raden wij aan, indien u een betere dan gemiddelde kwaliteit wilt leveren, om lijmmortels te gebruiken die door VNK-leden worden geproduceerd. Deze ‘eigen huismerken’ worden specifiek getest in combinatie met kalkzandsteen en voldoen aan extra kwaliteitseisen met betrekking tot droge stenen, gladheid, extreem weer, absorptie, hardheid, kleur, etc. en hebben een goede hechtsterkte.

Kortom, de besparingen die gedaan worden door lijm besparende rails of goedkopere mortels kunnen mogelijk op een later moment tot extra kosten leiden. Wat de kalkzandsteenindustrie betreft geldt hier, laat goedkoop geen duurkoop worden!

Enkele voorbeelden van goed lijmwerk: