door: Gert van der Meulen, 19 juli 2017

Bij het inhuren van uitzendkrachten via uitzendbureaus bent u op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid als inlener mede aansprakelijk voor de juiste afdracht van loonheffing en SV-premies door het uitzendbureau. Maar hoe controleert u dat uw uitzendbureau het goed doet? Daarvoor kunt u nu gebruik maken van een online checklist.

Op grond van de cao Afbouw en Natuursteen bent u verplicht om te werken met uitzendbureaus die gecertificeerd zijn door de Stichting Normering Arbeid en daarmee voldoen aan de NEN-4400-1 (Nederlandse uitzendbureaus) of NEN-4400-2 (buitenlands uitzendbureaus). Regelmatig blijkt bij controles door de Inspectie SZW dat uitzendbureaus de wet overtreden door bijvoorbeeld onderbetaling, illegale tewerkstellingen of door uitzendkrachten te veel uren te laten werken. Daarvoor zijn inmiddels de nodige boetes uitgedeeld. Echter, als een uitzendbureau als gevolg van de overtreding ook onvoldoende loonheffing en SV-premies heeft afgedragen, is de kans reëel dat u als gevolg van de inlenersaansprakelijkheid een flinke naheffing en boete krijgt.

Online checklist
Om er voor te zorgen dat bedrijven beter kunnen beoordelen of het uitzendbureau op een juiste manier werkt, heeft de Inspectie SZW samen met de Belastingdienst een checklist ontwikkeld. Door negen vragen te beantwoorden, kunt u heel snel nagaan waar u allemaal op moet letten en of er conform wet- en regelgeving wordt gewerkt. Bij elke vraag zit een uitleg waarom u op dat punt moet controleren en hoe u dat kunt doen. Voorkom dat u onnodig tegen naheffing en boetes aanloopt en benut de checklist.

Bron: NOA