Op zes september 2017 zijn Alexander Naenen, Leo Naenen, Martin van Oort en Toon van den Broek van VKL op bezoek geweest bij Marcel Kraaijevanger en Frank van Lookeren Champage van Calduran. Dhr. Van Lookeren Champage, al een aantal jaar algemeen directeur DRBG, heeft in deze vergadering commercieël directeur Henk Schaap vervangen, die een andere betrekking heeft gevonden.

Na een korte voorstelronde hebben we vrij en open met elkaar gesproken. Onze inzet om te streven naar meer samenwerking in de branche wordt door Calduran en de RuwBouw Groep op waarde geschat en gewaardeerd. Samenwerking moet leiden tot een betere bediening en service voor de klant. Bovendien leidt samenwerking tot een nog professionelere kalkzandsteenbranche om de klant te ontzorgen. Daar zit de winst. En het werkt uiteraard prettiger!

Wij hebben Calduran, de andere producenten zijn al eerder bezocht, uitgelegd wat wij nodig hebben van een producent. Gesprekspartner, klankbord, meedenker, informatieverstrekker, terugdringen van faalkosten, ondersteuning bij het professioneler worden en groei van de VKL.

Calduran ziet het meeste voordeel als er een hogere kwaliteit van verwerken komt. Daar liggen de kansen voor de branche. Onze inzet om te professionaliseren zullen ze graag met raad en daad bijstaan. Ook wat betreft de benodigde informatie en vragen over GAanindeBouw zullen ze ons zeker terzijde staan.

Marcel Kraaijevanger, manager service en uitvoering, is voor alle soorten van overleg voor de VKL bereikbaar. We werken aan een werkbare structuur om te communiceren met alle producenten.

Die structuur is er al in de vorm van het VNK (kalkzandsteen producenten zijn hierin verenigd). De VNK en de VKL zijn in het verleden uit elkaar gegaan en ik heb mijn twijfels of dit soort overleg op dit moment past binnen de doelstellingen van de VNK. We zullen hiervoor contact opnemen met mevr. Vicky van Egmond, directeur van de VNK.

Wij zijn heel blij met goede contacten met de producenten. We informeren elkaar, zien elkaar af en toe en zijn elkaars klankbord. En, ook Calduran staat open voor een bezoek met alle VKL-leden.

De volgende belanghebbende die we gaan bezoeken is Bouwma machines te Beverwijk op 30 november 2017.

door: Toon van den Broek