Column | Goede kalkzandsteenlijmers redden levens!

Bij een brand is het van levensbelang dat aanwezige personen het gebouw tijdig kunnen verlaten. Daarom is de tijdsduur dat wanden hun draagkracht bij brand behouden erg belangrijk. Ook moet branddoorslag en brandoverslag zo veel mogelijk worden beperkt. Aan de basis hiervan ligt goed kalkzandsteen lijmwerk. Kalkzandsteen, met de gebruikelijke cementgebonden mortels, zijn onbrandbare producten

Samenwerking VKL met Gebouwschil Nederland

Het VKL-bestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat wij – na gesprekken met diverse partijen, waaronder NOA - besloten hebben tot een intensivering van de samenwerking met Gebouwschil Nederland (GNL). Binnen de federatie AFNL zijn wij al gewend om met elkaar samen te werken als ‘collega-lid-verenigingen’. VKL heeft als doelstelling het behartigen van de

Column | Sum sum summertime!

Terwijl ik dit schrijf, is het buiten prachtig weer. Mijn thermometer tikt de 28 graden Celsius aan en ik denk aan het verwerken van kalkzandsteen op de bouwplaats. Onder zulke warme omstandigheden zijn er namelijk een paar aandachtspunten om tot goed lijmwerk te komen. Allereerst: Zorg goed voor jezelf! Vooral het risico van huidbeschadigingen en

Column | M5 of M10, that is the question…

Toen ik nog niet voor de kalkzandsteenindustrie werkzaam was, dacht ik bij M 5 altijd aan de BMW M5 modellen. Ik houd nu eenmaal van snelheid en van mooie auto’s. Dan is zo een associatie al snel gemaakt. Nu echter, weet ik beter. M 5 is nu voor mij de mortel waar je bij moet