Samen Veilig Doorwerken

De Bouw en Infra sector heeft enorm veel werk in het vooruitzicht. Het zou jammer zijn wanneer onze sector, door verminderde discipline bij de opvolging van de Corona maatregelen, in een (gedeeltelijke) lockdown terecht zou komen. Het is van groot belang dat we samen aandacht vragen om alert te blijven en de maatregelen blijven opvolgen.

Column | ‘Overbouwen’ is oppassen

Binnen de Technische Commissie van VNK wordt in de februari vergadering gebrainstormd over het onderwerp voor de volgende VKL column. Het onderwerp ‘overbouwen’ wordt door een van de commissieleden opgeworpen als mogelijk onderwerp en daar wordt enthousiast op gereageerd. Ik denk zelf bij ‘overbouwen’ gelijk aan de juridische basisregel dat het eigendom van een bouwwerk

Rob van Boxtel ‘mag’ met pensioen

Op 23 februari was het zo ver: Oud VKL-secretaris Rob van Boxtel bereikte zijn pensioengerechtigde leeftijd. Nogal een dingetje voor een workaholic als Rob is.  Eigenlijk kan niemand zich herinneren dat Rob niet in de afbouwsector werkzaam was. De bouw is hem met de paplepel ingegoten, want zijn vader fabriceerde als een van de eersten in

Column | Goede kalkzandsteenlijmers redden levens!

Bij een brand is het van levensbelang dat aanwezige personen het gebouw tijdig kunnen verlaten. Daarom is de tijdsduur dat wanden hun draagkracht bij brand behouden erg belangrijk. Ook moet branddoorslag en brandoverslag zo veel mogelijk worden beperkt. Aan de basis hiervan ligt goed kalkzandsteen lijmwerk. Kalkzandsteen, met de gebruikelijke cementgebonden mortels, zijn onbrandbare producten